ภาพกิจกรรม

กศน.อำเภอมวกเหล็ก เตรียมความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์
( จำนวน 0 รูป / ดู 139 ครั้ง )
บริษัท ดับเบิ้ลยูเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด WSP ซ่อมแซมแป้นบาส
( จำนวน 0 รูป / ดู 170 ครั้ง )
โครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
( จำนวน 0 รูป / ดู 179 ครั้ง )
5 ธันวาคม 2563 จิตอาสาพัฒนา เมืองคาวบอยอำเภอมวกเหล็ก #วันพ่อแห่งชาติ
( จำนวน 0 รูป / ดู 156 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอมวกเหล็ก
( จำนวน 0 รูป / ดู 155 ครั้ง )
กิจกรรมวันดินโลก กศน.อำเภอมวกเหล็ก
( จำนวน 0 รูป / ดู 128 ครั้ง )
กศน.อำเภอมวกเหล็ก สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
( จำนวน 0 รูป / ดู 179 ครั้ง )
กิจกรรมรถโมบาย กศน.อำเภอมวกเหล็ก ตำบลซับสนุ่น
( จำนวน 0 รูป / ดู 149 ครั้ง )
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากท่าน สัมฤทธิ์ รงค์ทอง
( จำนวน 0 รูป / ดู 152 ครั้ง )
การศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำโฮโมนจากนม 10 ชั่วโมง ตำ
( จำนวน 0 รูป / ดู 102 ครั้ง )
การศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น ช่างพื้นฐาน ก่ออิฐฉาบปูน 40 ชั่วโมง กศน.ตำบลหนองย่างเสือ
( จำนวน 0 รูป / ดู 187 ครั้ง )
การทำเจลล้างมือ ต.มิตรภาพ ระว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 256
( จำนวน 0 รูป / ดู 116 ครั้ง )