ภาพกิจกรรม

13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต
( จำนวน 5 รูป / ดู 44 ครั้ง )
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
( จำนวน 3 รูป / ดู 37 ครั้ง )
กิจกรรม กีฬาสี กศน.อำเภอมวกเหล็กเกมส์
( จำนวน 0 รูป / ดู 48 ครั้ง )
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
( จำนวน 0 รูป / ดู 38 ครั้ง )
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
( จำนวน 0 รูป / ดู 31 ครั้ง )
กศน.อำเภอมวกเหล็ก เตรียมความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์
( จำนวน 0 รูป / ดู 193 ครั้ง )
บริษัท ดับเบิ้ลยูเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด WSP ซ่อมแซมแป้นบาส
( จำนวน 0 รูป / ดู 229 ครั้ง )
โครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
( จำนวน 0 รูป / ดู 227 ครั้ง )
5 ธันวาคม 2563 จิตอาสาพัฒนา เมืองคาวบอยอำเภอมวกเหล็ก #วันพ่อแห่งชาติ
( จำนวน 0 รูป / ดู 227 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอมวกเหล็ก
( จำนวน 0 รูป / ดู 201 ครั้ง )
กิจกรรมวันดินโลก กศน.อำเภอมวกเหล็ก
( จำนวน 0 รูป / ดู 176 ครั้ง )
กศน.อำเภอมวกเหล็ก สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
( จำนวน 0 รูป / ดู 247 ครั้ง )