ภาพกิจกรรม
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากท่าน สัมฤทธิ์ รงค์ทอง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กศน อำเภอมวกเหล็ก
ได้รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากท่าน สัมฤทธิ์ รงค์ทอง และคณะกรรมการ
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2563,14:05   อ่าน 152 ครั้ง