ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา (อ่าน 178) 19 พ.ย. 64
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอมวกเหล็ก ********************* ได้รับตรวจสอบการดำเนินงานการเงิน (อ่าน 216) 23 ก.พ. 64
นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนอำเภอมวกเหล็ก (อ่าน 405) 11 ก.พ. 64
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้านการศึกษาและการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอมวกเหล็ก 100,000 (อ่าน 480) 02 ก.พ. 64
บริษัท ดับเบิ้ลยูเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด WSP ซ่อมแซมแป้นบาส (อ่าน 320) 24 ม.ค. 64
กศน.อำเภอมวกเหล็ก ประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อเนื่อง (ออนไลน์) เดือน มกราคม 2564 (อ่าน 202) 10 ม.ค. 64
โครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 210) 27 ธ.ค. 63
กิจกรรมวันดินโลก กศน.อำเภอมวกเหล็ก (อ่าน 222) 15 ธ.ค. 63
คำขวัญวันเด็ก (อ่าน 192) 15 ธ.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอมวกเหล็ก (อ่าน 195) 15 ธ.ค. 63
5 ธันวาคม 2563 จิตอาสาพัฒนา เมืองคาวบอยอำเภอมวกเหล็ก (อ่าน 160) 15 ธ.ค. 63
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 161) 26 ต.ค. 63
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 120 ปี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 (อ่าน 150) 21 ต.ค. 63
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อ่าน 165) 14 ต.ค. 63
กศน.อำเภอมวกเหล็กเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 201) 12 ต.ค. 63
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 362) 07 ต.ค. 63
สอบ N-net ภาคเรียน 1/2563 (อ่าน 224) 07 ต.ค. 63
ประเมิน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากท่าน สัมฤทธิ์ รงค์ทอง (อ่าน 153) 07 ส.ค. 63
กิจกรรมรถโมบาย กศน.อำเภอมวกเหล็ก ตำบลซับสนุ่น (อ่าน 147) 07 ส.ค. 63
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย (อ่าน 145) 25 มิ.ย. 63
ผู้อำนวยการ และคณะครู รวมบริจาคสิ่งของใส่ตู้ปันสุข (อ่าน 159) 19 มิ.ย. 63
สมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 208) 19 มิ.ย. 63